Kodukorra reeglid

ÜLDINE

Külastaja (Korraldaja) võtab Adila heaolu- ja puhkekeskust kasutades Eestis kehtivate reeglite, seaduste ja korralduste täitmise kohustuse ja vastutuse.

 • Adila heaolu – ja puhkekeskuse kasutaja peab järgima avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja öörahu nõudeid (korrakaitseseadus § 55-56):
  1. Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte;
  2. Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kell 22.00-6.00, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00- 7.00 keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.
 • Adila heaolu- ja puhkekeskuses viibivate külaliste arv ei tohi ületada broneerimisel kokku lepitud inimeste arvu.
 • Broneeringu kinnitamiseks väljastame ettemaksuarve 20% kokkulepitud tasust. Broneering hakkab kehtima peale ettemaksuarve tasumist. Broneeringu tühistamine on minimaalselt 14 kalendripäeva enne külastusaja algust, misjärel maksame koheselt ettemaksu tagasi broneerija pangakontole. Broneeringu tühistamisel alla 14 kalendripäeva, enne soovitud külastusaja algust võime kohaldada rendi tasu maksumust 50% ulatuses kokkuleppest.
 • Enne puhkekeskuse majade kasutamist peab broneeringu alusel koostatud arve olema täielikult tasutud.
 • Ruumid broneeritakse isikutele, kelle vanus on vähemalt 21 aastat.
 • Külastajate esindaja (nt seminari, tähtpäeva, kursuse jms korraldaja) on kohustatud selgitama keskuse kodukorda kõikidele oma külalistele.
 • Keskuse kasutamise õigus algab saabumise päeval kell 14.00, eeldusel, et kasutaja on eelnevalt tasunud kokkulepitud tasu. Ruumid tuleb vabastada lahkumise päeval hiljemalt kell 11.00. Teised kellaajad on eraldi kokkuleppel. Kui renditud ruumid ei ole kella 11.00 vabastatud, tekib külastajal kohustus maksta juurde ühe päeva tasu.
 • Palume enne saabumist anda ligikaudne saabumisaeg, siis teame kohal olla ja Teid vastu võtta.
 • Öörahu kehtib kella 23.00–6.00.
 • Parkimine toimub selleks ettenähtud parklates P1, P2 ja P3 või puhkemaja kõrval selleks ette nähtud kohas.
 • Telkide ja haagissuvilate paigaldamine territooriumile on keelatud kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Tenniseväljakutel tohib viibida vaid eelneval kokkuleppel. Tenniseväljakute kasutamine on hinnakirja alusel.
 • Keskuses palume käituda heade tavade kohaselt ja olla meie vara suhtes heaperemehelik. Keskuse ruumid ja territoorium tuleb tagastada samas seisukorras, kui need olid kasutajale andmise hetkel. Kui pärast lahkumist vajavad keskuse ruumid eripuhastust või on tekitatud kahjustusi hoonele, rajatistele, sisseseadele või haljastusele tasub külastaja vastavalt Adila Camp OÜ poolt esitatud arvele.
 • Sündmuse  kontrolli alt väljumise korral (vandalism, korrale mitte allumine või muu agressiivne tegevus) on keskuse esindajal õigus sündmus ilma tagasimakseid tegemata koheselt lõpetada. Külastaja vastutab kõigi temaga kaasas olevate inimeste eest.

VÕTMED

 • Ööbimise ajal ja majast eemal viibides on rentnikul kohustus hooned lukustada.
 • Lahkumisel palume võtmed üle anda keskuse personalile või jätta eelnevalt kokku lepitud asukohta. Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 25 €.

OHUTUS

 • Palume viivitamatult informeerida meie personali toimunud avariist, õnnetusest jms sündmusest, samuti sellise sündmuse toimumise ohust ning võimalusel võtta koheselt tarvitusele abinõud sellise ohu või toimunud sündmusest tuleneda võiva kahju ärahoidmiseks ja vähendamiseks.
 • Lapsed ei käi omapäi ujumas ega mängi järelevalveta vee ääres või saunasillal, ka täiskasvanud inimesed peavad olema vee ääres ettevaatlikud ning vältima kukkumisohte, vettehüppeid. Hoidke teineteist.
 • Suitsetamine on keelatud kogu puhekeskuse ulatuses.
 • Ilutulestik on lubatud ainult eelneva kokkuleppe alusel kompleksi personaliga.
 • Lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette nähtud lõkkeplatsidel ja tuleb eelnevalt keskuse personaliga kokku leppida. Lõkke tegemine ei kuulu majade broneerimise hinna sisse.
 • Küünalde kasutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada sulavaid (ilma ümbriseta) küünlaid keskuse küünlaalustes. Lahtise tule ilma järelevalveta jätmine on keelatud!
 • Ära kunagi jäta kaminatuld ega saunaahju järelevalveta!
 • Palun ära kata kinni andureid ja evakuatsiooniplafoone. Kui seda on tehtud, vastutab ruumide kasutaja võimalike tagajärgede eest. Andurid kaitsevad elu.
 • Grillimise koha näitab ette keskuse esindaja. Grillida ei tohi puitterrassil ja tugeva tuulega.

HEAKORD MAJADES

 • Siseruumides välisjalanõudes ei käida, sh. Baguas.
 • Mööblit ja muud inventari õue ei viida.
 • Mööblit ja muud inventari ei viida ka teise majja.
 • Kui on vajadus mööbli ümbertõstmiseks, siis lahkumise ajaks tuleb mööbel tagasi panna nii nagu see oli saabudes.
 • Saunas ei vihelda.
 • Lahkudes palun pese nõud ja aseta samale kohale, kus need olid enne Sind.
 • Nõudepesumasin, mis on kasutusel Peremajas on suurköögi tüüpi ja erineb kodukasutuses olevatest. Seetõttu on kasutamine erinev. Palun järgige kasutamisjuhist, mis on köögis olemas.
 • Lahkudes palun pane prügi prügikasti.
 • Lahkudes palun kustutada kõik valgustid.
 • Lahkudes kontrolli üle kapid – kas isiklikud asjad said kaasa? Adila heaolu- ja puhkekeskus ei vastuta külaliste isiklike asjade eest. Omanikuta jäänud kaotatud ja leitud esemed suuname taaskasutusse.

LEMMIKLOOMAD

 • Lemmikloomad on lubatud vaid keskuse personaliga eelnevalt kooskõlastatult. Looma omanik peab hoidma lemmiku järel puhtust ning loomi ei tohi jätta järelevalveta. Lemmikloomadel ei ole lubatud voodis magada.

Adila heaolu- ja puhkekeskuse territooriumil on videovalve.
Olete oodatud!

Pühali Heaolukeskus
OÜ Sõeru talu, Pihali küla, Kohila vald 79701 Raplamaa
Asukoht kaardil ⎢Helista: +372 5590 8800 ⎢ E-R 9 – 17
E-post: info@pyhali.ee

KodukordAsendiplaanIsikuandmete töötlemine