Kodukorra reeglid

NB! Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peame võimalusel vältima kokkupuudet üksteisega. Selle tõttu on kehtestatud erikorrad ja piirangud ürituste korraldamisele.

Avalikud üritused

Avalikud üritused mais ei ole lubatud.

Erandina on lubatud korraldada eritingimustel selliseid üritusi, kus osalejad viibivad kogu ürituse ajal autos.

Näiteks on sel moel lubatud korraldada autokino seansse ja autokontserte. Korraldaja peab tagama kinnipidamise reeglitest, et

 • ühes autos tohib olla kuni kaks inimest (piirang ei kehti koos viibivatele perekonnaliikmetele);
 • autode vahel on piisav ruum;
 • autost väljuda pole osalejatel lubatud (v.a vältimatu vajaduse korral, nt tervislikel põhjustel või tualetti minekuks);
 • korraldajad ja esinejad peavad pidama kinni 2 + 2 reeglist.
 • vajadusel (näiteks kui on olemas tualett või muud pinnad, mida eri inimesed tihti katsuvad) tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Alates 1. juunist on lubatud avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid. Ürituse korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • 2+2 reegli järgimine;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem).
 • õues mitte rohkem kui 100 inimest.

Alates 1. juulist peab ürituse korraldaja  tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • 2+2 reegli järgimine;
 • desinfitseerimisvahendid;
 • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem);
 • õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

Loe rohkem siit

ÜLDINE

 • Adila heaolu – ja puhkekeskuse kasutaja peab järgima avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja öörahu nõudeid (korrakaitseseadus § 55-56):
  1. Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte;
  2. Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kell 22.00-6.00, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00- 7.00 keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.
 • Adila heaolu – ja puhkekeskusel on õigus nõuda kasutajalt häiriva tegevuse leppetrahvi 500 eurot iga fikseeritud rikkumise eest.
 • Võtame külastajaid vastu vastavalt  kokkulepitud inimeste arvule ja tingimustele (broneering).  Meil on õigus keelduda puhkemaja üleandmisest, kui saabuvaid külalisi on rohkem kui kokku lepitud ja kelle eest on tasutud.
 • Igal külastajal tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või puhkekeskuse personali seaduslikke korraldusi.
 • Ära jäta ahjutuld, kaminatuld, põlevaid küünlaid, õlilampe jmt ruumides järelvalveta.
 • Ära aseta küünlaid kristallidele, geoodidele, kujukestele jmt. selleks mitte ette nähtud kohtadesse, ära kasuta sulavaid küünlaid. Palume kasutada ainult tulekindla ümbrisega küünlaid!
 • Suitsetamine on paraku keelatud kogu puhekeskuse territooriumil ja majades.
 • Ära süüta lõket mujal kui selleks ette nähtud kohas. Lõkke tegemine toimub kokkuleppel ja ei kuulu majade broneerimise hinna sisse.
 • Grillimise koha näitab kätte puhkeküla esindaja. Ära jända tulega puitterrassil ja tugeva tuulega.
 • Ära jäta väikesi lapsi omapäi ja järelvalveta vee äärde (tiik, bassein) või saunasillale mängima,, mänguhoos on vettekukkumisoht väga reaalne.
  Ka täiskasvanud inimesed peavad olema vee ääres ettevaatlikud ning vältima kukkumisohte, vettehüppeid.
 • Ürituse kontrolli alt väljumise korral (vandalism, korrale mitte allumine või muu agressiivne tegevus) on Puhkekeskuse esindajal õigus üritus ilma tagasimakseid tegemata koheselt lõpetada. Klient vastutab kõigi temaga kaasas olevate inimeste eest. Seega – naudi stiilselt!
 • Kui Adila heaolu – ja puhkekeskuses viibimise ajal tekib kahju või midagi läheb rikki, tuleb sellest teavitada puhkekeskuse töötajaid, et vältida hilisemaid arusaamatusi.
 • Lemmikloomad on armsad, aga elusad, vajavad hoolt ja jälgimist – nad on lubatud kaasa võtta  keskuse personaliga kooskõlastatult ja vaktsineerimistõendi olemasolul.
 • Pürotehnika kasutamine (ilutulestik) on võimalik eelneval kokkuleppel kokku lepitud kohas ja vastama korrakaitseseaduse § 55, 56 toodule.
 • Palume viivitamatult teatada Adila heaolu – ja puhkekeskuse esindajale Adila heaolu- ja puhkekeskuses toimunud avariist, tulekahjust, õnnetusest jms sündmusest, samuti sellise sündmuse toimumise ohust ning võimalusel võtta koheselt tarvitusele abinõud sellise ohu või toimunud sündmusest tuleneda võiva kahju ärahoidmiseks ja vähendamiseks.
 • Kaotatud ja leitud asjad – Säilitame kaotatud ja leitud asju kuni 3 kuud. Kätte saab igal esmaspäev ette teavitamisel 08:00 – 17:00.
 • Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 8 €.

Sõeru talu, Pihali küla, Kohila vald 79701 Raplamaa
Asukoht kaardil ⎢Helista: +372 5685 6036 ⎢ E-R 9 – 17
E-post: info@adila.ee

Isikuandmete töötlemine